Ceny agrestu w krajowym skupie

Na krajowym rynku rozpoczął się skup agrestu. Jego ceny są zróżnicowane i wahają się od 2,80 zł/kg w województwie podkarpackim do 4,00 zł/kg w województwie dolnośląskim. Dane monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa wykazują, że w analogicznym okresie rok wcześniej ceny skupu wynosiły od 3,00 zł/kg do 3,83 zł/kg (loco zakład), co oznacza, że były niższe od tegorocznych.

Spowodowane może być to mniejsza podażą agrestu w sezonie bieżącym. Jak wskazuje IERiGŻ-PIB (za owocewarzywakwiaty.pl) zbiory tych owoców w 2013 roku mogą być mniejsze w głównej mierze w wyniku strat mrozowy w uprawach. Spadek produkcji oceniony został na 1-2 tys. ton - w 2012 roku zbiory agrestu zostały oszacowane przez GUS na 16 tys. t.

Źródło: BGŻ